LinkedIn
Aangesloten bij nba
Wij werken met snelstart visionplanner
Menu Rood Accountants

Accountancy

Samenstellen jaarrekening

online en gewaarborgde kwaliteit

Jaarrekeningen samenstellen is onze specialiteit. Verwacht van ons geen papieren overzicht vol cijfers en getallen maar een online rapportage met meerwaarde. Als we de online jaarrekening met je bespreken vertalen we de cijfers naar mogelijke verbeterpunten voor je onderneming. Zodat je jaarrekening ook echt praktisch nut voor je heeft.

Afhankelijk van je branche rapporteren we bijvoorbeeld brutomarges per productgroep, projectresultaten, de onderhanden werkpositie en liquiditeitsratio’s. Welke economische en fiscale ontwikkelingen zijn relevant voor jouw onderneming?

Jaarrekeningen van besloten vennootschappen worden door ons voorzien van een samenstellingsverklaring van de accountant. Voor u als gebruiker, uw krediet-verschaffer of andere belanghebbenden van de jaarrekening betekent dit dat u kunt vertrouwen op gewaarborgde kwaliteit!

Prognoses

voor een snelle en effectieve kredietaanvraag

Om goed te kunnen beslissen of een investering slim is, kan een prognose zinvol zijn. Een prognose verschaft realistisch inzicht en is daarom een waardevol instrument.
Bij financiering door de bank wordt door middel van een begroting en de daaruit voortvloeiende ratio’s inzicht verkregen in de rente- en aflossingsverplichtingen en de risico’s.

Met onze bedrijfseconomische kennis én onze praktijkervaring met het opstellen van financiële rekenmodellen kunnen wij je uitstekend helpen bij het maken van prognoses en het uitdenken van financiële scenario´s.

Onze ervaring is dat met behulp van een goede prognose met de relevante ratio’s het proces van een financieringsaanvraag snel en effectief wordt doorlopen.

Wij gebruiken visionplanner om de cijfers inzichtelijk te maken (klik voor groter).

Tussentijdse cijfers

kijken met de bril van een bank

Tussentijdse cijfers stellen ondernemers in staat om bij onverwachte tegenvallers tijdig bij te sturen en om actuele ontwikkelingen goed te monitoren. Tussentijdse cijfers geven het management echt de regie over het bedrijf.

Het is onze sport om er voor te zorgen dat bancaire ratio’s, zoals bijvoorbeeld de rentedekkingsgraad (interest coverage ratio) en de debt service coverage ratio terugkomen in de tussentijdse cijfers. We noemen dit ook wel kijken met de bril van een bank. Doel hiervan is te voorkomen u bij de presentatie van de jaarcijfers voor onplezierige verrassingen komt te staan!

Een goed plan van aanpak garandeert dat de boekhouding wordt gevoed met de juiste gegevens. Zo kunnen we afschrijvingen en personeelskosten maandelijks verwerken om met de juiste set financiële bedrijfsgegevens periodieke financiële overzichten te produceren. Volautomatisch, met geavanceerde rapportagetools, produceert het systeem je maand- of kwartaalcijfers. Professioneel en overzichtelijk gepresenteerd in grafieken en getallen.

Deze dienst sluit perfect aan op onze andere online producten en services. Bij Rood Accountants willen we, net als de meeste ondernemers trouwens, maximaal profiteren van het gemak en de precisie die online tools bieden en die ondernemingen beter dan ooit helpen om administratief en boekhoudkundig overzicht te hebben.

Consolidatie

inzicht in de prestatie van de groep

Bij organisaties waarin meerdere vennootschappen met elkaar zijn verbonden in een groep wil je niet alleen inzicht hebben in de financiële cijfers van elke vennootschap, maar ook in de financiële prestaties van de gehele groep. Consolidatie is het optellen van de BV-cijfers en het elimineren van onderlinge transacties en rekening-courantverhoudingen.

Consolidatie kan ook een voorwaarde van de bank zijn of van de belastingdienst omdat je een fiscale eenheid hebt voor de vennootschapsbelasting. Rood Accountants heeft ruime praktijkervaring en goede software om het consolidatieproces gestructureerd in te richten en uit te voeren.

We kunnen de rapportage van de geconsolideerde balans en winst- en verliesrekening op jaarlijkse of op tussentijdse basis doen. Net wat het beste bij jullie past.

Zo werken wij!

https://youtu.be/4KmpzPyh2No

 

Adresgegevens

De Corantijn 89F
1689 AN Zwaag

Openingstijden

Wij zijn geopend van maandag t/m vrijdag
van 9:00 tot 17:30 uur